Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng.
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang thực hiện theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và hoạt động của trường do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc bậc trung cấp, có quan hệ đào tạo liên thông với trường cao đẳng và đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật.
Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp có trình độ trung cấp và các trình độ thấp hơn, có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
Từ năm học 2007 - 2008, trường thực hiện hai chức năng cơ bản: Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy và tổ chức hoạt động dạy nghề phổ thông (NPT) cho học sinh lớp 11 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Ngoài ra, trường còn đào tạo các lớp nghề ngắn hạn, sơ cấp cho nhân dân. Do đó, trường vận dụng nhiều quy chế, quy định liên quan để thống nhất thực hiện.

  • 12/12/2011 06:06
  • tuyensinhtructuyen.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét